Základná škola s materskou školou Telefón: 34/6582135
E-mail: skola@obeckuklov.sk
Riaditeľ: Mgr. Gabriela Žišková

Kuklov 203
908 78 Kuklov

Mesto/obec
Kuklov