Počet žiakov/detí v aktuálnom školskom roku: 0

Zverejnené: 22.01.2018

Aktualizované: 11.06.2019

Základná škola s materskou školou
Kuklov 203
908 78 Kuklov

Kontakt

Telefón: 34/6582135
E-mail: skola@obeckuklov.sk
Web: http://www.obeckuklov.sk/-skolstvo

Riaditeľ: Mgr. Gabriela Žišková
Telefón: 34/6582135
E-mail: skola@obeckuklov.skk