Ohlásenie závad zjazdnosti na miestnej komunikácii Typ hlásenia: Zjazdnosť komunikácií
Dátum 20.10.2017
Stav: Vyriešené

Hlavná 1111

Mesto/obec
Kuklov
Porucha verejného osvetlenia Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 05.06.2019
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Kuklov
Chodníky Typ hlásenia: Chodníky
Dátum 11.06.2019
Stav: Prijaté

Kuklov

Mesto/obec
Kuklov